Advanced Search

Xuesong Wang

nEnglish publications(First author)1.Wang X, Zhao Z, Liu X, et al. Combined Posterior and Anterior A

Lei Hong

anEnglish publications(First author)1.Hong L, Li X, Zhang H, et al. Anterior cruciate ligament reco

Hui Zhang

hrosc. 2012, 20(2):281-95.Zhang H, Zhang J, Liu X, et al. In vitro comparison of popliteus tendon

Chunyan Jiang

2008, Suppl 2, 2:299-3084.Jiang CY, Zhu YM, Liu X, et al. Do reduction and healing of the bony fr

KeDa Wang

anbin Wang, Jingyuan Qiao. Application of C-arm X-ray machine combined positioning needle in spina

Liu Yajun

ative Real-Time Three-Dimensional Navigation and X-RayAssisted Lumbar Pedicle Screw Internal Fixati